Dynamiczny rozwój firmy Infra-Tel Sp. z o.o. z Rybnika rozpoczął się w roku 1997 roku. Od początku działalności podejmujemy ambitne wyzwania i dzięki temu udało nam się stworzyć nasz wiarygodny obraz jako firmy, która może sprostać każdemu zadaniu. Głównym przedmiotem naszej działalności jest świadczenie usług przy budowie infrastruktury operatorów komunikacyjnych. W czasie swojego funkcjonowania firma wykonała ponad 500 stacji bazowych telefonii komórkowej.

Na nasze potrzeby pracuje ok 40 wysoko wyspecjalizowanych fachowców. Każdy z naszych pracowników posiada niezbędne wykształcenie oraz kwalifikacje do wykonania powierzonych mu zadań. Zasób potencjalnych możliwości naszych specjalistów z pewnością umożliwi realizację każdego przedsięwzięcia. Dlatego też, wszystkie etapy wykonywanych przez nas projektów, od momentu przygotowania, aż po efekt końcowy, cechują się profesjonalizmem i należytą starannością.

Wykonywane przez nas projekty obsługujemy kompleksowo. Zajmujemy się zarówno stroną administracyjno-prawną, jak i zadaniami czysto technicznymi. Do nas należą prace projektowe, warsztatowe wykonanie konstrukcji, jej montaż, oraz budowa infrastruktury elektrycznej, montaż anten i okablowania wraz z niezbędnymi pomiarami. Zdobyte doświadczenie, pozycja rynkowa oraz dobra współpraca
z instytucjami finansowymi pozwala na prowadzenie robót wartości kilku milionów złotych.

Ponadto pragniemy podkreślić, że firma Infra-Tel Sp. z o.o. jest skłonna podjąć wszelką współpracę związaną z kompleksowym wykonaniem potencjalnych inwestycji. Jesteśmy otwarci na propozycje związane ze stworzeniem każdego projektu i późniejszą jego realizacją. Doświadczenie i wysokie kwalifikacje naszych pracowników z pewnością przyczynią się do jego szybkiej i fachowej realizacji. Przykładem szukania nowych ścieżek rozwoju firmy może być branża budownictwa użytkowego i mieszkalnego. Nie bojąc się nowych wyzwań pragniemy aktywnie rozwinąć działalność w tym sektorze. Zapraszamy podmioty chętne nawiązać
z nami szeroko pojętą współpracę.

Współpracowaliśmy z takimi potentatami polskiego rynku telekomunikacji, jak:
- TP S.A. - wykonanie łączy abonenckich, ustawienie oraz przyłączenie półkabin
i kabin aparatów samoinkasujących wraz z uzgodnieniami prawnymi i dokumentacyjnymi.
- PTK Centertel - projektowanie typoszeregu wież wolnostojących
- Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. - przygotowania do realizacji i realizacja instalacji stacji bazowych telefonii GSM 900/1800 na obszarze południowej Polski
w zakresie czynności administracyjno-projektowych, budowlano-instalacyjnych i instalacji urządzeń technologicznych (anteny, kable antenowe, kontenery itp.).
W latach 1997 do 2004 firma nasza wybudowała i przekazała do eksploatacji około 350 stacji telefonii komórkowej.
- Polkomtel S.A. - realizacja stacji bazowych telefonii komórkowej oraz instalacji WLAN w zakresie czynności administracyjno-projektowych oraz budowlano-instalacyjnych .

W ostatnich latach firma INFRA-TEL nawiązała współpracę z:
- Oddziałami Straży Granicznej dla których wykonywała szereg prac projektowych, administracyjno - prawnych oraz budowlanych i instalacyjno -remontowych.
- Deweloperami dla których wykonywaliśmy prace projektowe oraz wykonawcze
w zakresie wielkogabarytowych konstrukcji stalowych (obiekty KAUFALAD, MEDIA MARKT).

Usługi budowlane wraz z czynnościami formalno-prawnymi:
- Spółka P4 dla których wykonaliśmy budowę około 100 dachowych i wieżowych stacji bazowych telefonii komórkowej PLAY.
- Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Toruniu, Gdańsku, Szczecinku, Warszawie, Krośnie, Zielonej Górze, dla których wykonywaliśmy projekt, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i wykonaliśmy budowę masztu ochrony przeciwpożarowej lasów - dostrzegalnie - p-poż. maszty pod kamery, projekty monitoringu wizyjnego lasów itp.
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu - kompleksowe wykonanie projektu oraz budowy masztu antenowego 70 m n.p.t. wraz z infrastrukturą techniczną.
- Pomorska Spółka Gazownictwa - wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowa masztu antenowego 30 m n.p.t. wraz z infrastrukturą techniczną.
- Gminy i Jednostki Administracji Państwowej dla których wykonywaliśmy projekty i realizacje infrastruktury technicznej pod zapewnienie Szerokopasmowego Internetu.
- Kompania Węglowa i Spółki dla których wykonujemy kompleksowe usługi budowalne wraz z czynnościami formalno-prawnymi.